Уважаеми пациенти, 

Моля, запознайте се с декларацията за поверителност, преди да посетите холистичният център и преди да попълните нужните тестове, касаещи вашето здраве.

 
При посещение онлайн или лично в холистичният център, се изискват минимален брой лични  данни за вас и/или член от вашето семейство, като  две имена, телефонен номер, имейл и  възраст,  за това, моля да декларирате, че доброволно отдавате тези данни единствено и само с цел картотекиране в холистичният център, а ако се наложи и адрес за изпращане на закупените от вас продукти от центъра, също доброволно предоставен от вас.

 
Относно попълването на документи касаещи вашето дете/ деца, то моля да декларирате, че доброволно предоставяте данните, касаещи детето / децата ви и сте съгласни с предложеният вариант за лечение, както, и че, доброволно предоставяте и  вашите данни необходими при попълването на формата, като родител.

 
Данните, които предоставите,  няма да бъдат предоставяни на трети лица, без изричното ви знание и съгласие. 
Данните, които предоставите, единствено  може да бъдат изискани и съм задължена да ги предоставя при защита на обществени интереси и ако съм била призована от съответните органи.