Служение чрез МолитвоСловие

Служението чрез МолитвоСловие е метод, с който се разкриват негативите в живота човека, на базата на болести, необясними ситуации и премеждия. Животът ни се променя тогава, когато несъзнателно или съзнателно сме допуснали външни обстоятелства, емоции, чувства, мисли да нарушат вътрешният ни мир. Винаги има причина за дадена ситуация или болест в човека и моята служба се състои в това да открия какво действа във вас, да ви помогна да го осъзнаете и да ви разкрия начина, по който да разрешим заедно ситуацията, като за това се използва единствено и само Божието Слово, Псалми и молитви.

МолитвоСловието е имено онази връзка между Дух, Душа и Тяло, нашата цялостност, която се свързва с Бог Отец, Господ Исус Христос и Святия Дух, без Които нищо не би било възможно. След откриването на причината за проблемът, са необходими и действия от ваша страна, които подпомагат процесът да се затвърди. Нищо не се случва без вашето изрично съгласие, воля и молитви с вяра.

Моля, имайте предвид, че в този раздел се работи само с молитви, четене на Псалми, с постоянство и с вяра. Ако нямате вяра, никой не може да ви помогне. Не вяра с отчаяние, а вяра с надежда.

Моята задача е да ви покажа пътя, да ви съпътствам при нужда, но дали ще тръгнете по него и до къде ще стигнете остава единствено и само ваша отговорност.

И моля, когато бивате изцелени или облекчени в своето състояние да свидетелствате в Името Божие за чудесата, които Бог твори за нас! Благодаря ви!

Времетраене – 1ч. и 30 мин.
Цена – дарение
Връзка на осъществяване – Skype или Facebook

Благодаря ви, че цените моят труд и времето отделено за вас, за да ви помогна !

Може да разгледате страницата ми във фейсбук ТУК