ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА

Един ден хората започнали да питат Живота: – “Защо живея така?

Първият човек попитал: – “Защо живея така?“ Често съм болен, неуспехите постоянно ме съпътстват… Аз съм като магнит за всякакви неприятности… И Живота му отговорил: – Защото живееш НАПУК. Обиден си на целия свят, попаднал си в капаните на отмъстителността и омразата. А трябва да живееш ОТ РАДОСТ. Към себе си, другите и към Бог. Тогава ще бъдеш щастлив.

Вторият човек попитал Живота:- “Защо живея така?“ В постоянна борба с някого или нещо… Нещо не е наред… И Живота му отговорил:- Защото живееш ВЪПРЕКИ. Противиш се на всичко и на всеки. Ти си като тийнейджър, който не е узрял, все още се бунтуваш, не можеш да спреш изобщо. Ето защо имаш живот пълен с препятствия. А трябва да живееш с БЛАГОДАРНОСТ. И тогава ще бъдеш щастлив.

Третият човек попитал Живота:- “Защо живея така?“ Постоянно завися от мнението на другите, не съм сигурен в себе си…И Живота му отговорил:- Живееш, за да ти ЗАВИЖДАТ. А трябва да живееш по такъв начин, че да вдъхновяваш със примера си. Тогава ще бъдеш щастлив.

Четвъртият човек попитал Живота:- “Кажи ми, защо живея така?“ В постоянен стрес и напрежение…И Живота му отговорил:- Живееш, за да ДОКАЗВАШ нещо на някого. Животът ти се състои от теореми, които непрекъснато трябва да бъдат доведени до „доказателство“. Но никой не се нуждае от това. Няма нужда да доказваш нищо на никого. Ти отделяш толкова много време и усилия за това: както за доказателства, така и за подхранване на менталните образи на други хора в главата ти, които винаги ще бъдат гладни и ще искат внимание отново и отново. А трябва да живееш по АКСИОМА В ЩАСТИЕ.

Пети мъж попитал Живота:- “Защо живея така?“ Животът за мен е пълно разочарование… Живота му отговори: „Защото живееш НА ПОКАЗ . Къде си истински? Необходимо е да БЪДЕШ, а не да ИЗГЛЕЖДАШ. И тогава ще бъдеш щастлив.

Шестият мъж попитал Живота:- “Защо живея така?“ Скучно и безинтересно… И Той му отговорил:- Защото живота МИНАВА ПОКРАЙ ТЕБ. Ти си се скрил от него. А трябва да живееш така, че Животът от любопитство да спре, да не отмине, да му станеш интересен. И да остане … Тогава ще бъдеш щастлив.

Седмият човек попита Живота:- “Защо живея така?“ Нищо не ми носи радост… На него той отговорил: – Защото живееш НЕ ТВОЯТ ЖИВОТ. И тези радости не са твои. Намери себе си, своите чувства, желания, мечти, цели, думи, чувства, книги, филми, песни, социален кръг… НАМЕРИ СВОЯ ЖИВОТ! Тогава ще бъдеш щастлив.

Веднъж хората попитали живота: „Защо живея така?“

Ако бяхте Животът, какво бихте си отговорили?