Пътят на Реч ен Любов – с мисъл а и сила та на думите – част от моя път

За силата на думите е писано много. Но, в днешнят ден, когато почитаме Свети Йоан Богослов, искам да ви припомня неговите знаменателни думи: „В началото бе Словото и Словото бе у Бога и Бог бе Словото“, защото това е и част от моят път.

Едно послание, оставило дълбока следа в нас, чрез струните на душите ни, които трептят само когато чуем думата Богомили. Дори и в нея има дълбок смисъл Мил на Бога, не само заради Отец Богомил. Богомилите са знаели, че Словото е Пътят, който винаги минава през Аз-а ,душата и ума, полагайки усилия да запазим Чистота, Светлина, Почтенност и Доброта в нас , за да ПодПомогнем имено Еволюцията на душата ни.

За това и всички, които са разпространявали това Слово са били гонени и ПреСледвани, измъчвани, изгаряни, убивани, но Словото е живо и до днес. И ще ПреБъде, докато има един човек, който побеждава сам себе си, който полага усилия, по пътя на духовното ИзВисяване.

И в този ред на мисли искам да ви разкрия малко защо авторският ми блог се нарича ПЪТЯТ НАРЕЧЕН ЛЮБОВ и да ви накарам да се замислите как в ежедневието си, използвайки думите волно или неволно обединяваме имено Знанието и Словото и несъзнателно понякога, само изричайки определени думи, ние предаваме този генетичен код. За това и е много важно как се изразяваме и каква умисъл вкарваме в нашите думи. Не случайно думите са подчертани с по-тъмен курсив, та прочитайки да осъзнаваме имено тази неволност при използването на думи ежедневно.

pollynikolovatherapy.com

Ин диви дуалност – чрез индивида, чрез всеки отделен човек….

О съзнава не

Органи за ЦИ я- може да се сформира енергиен поток – Ци

За да ЧИ и поставаяйки си задаЧИ пред себе си да помогне на своята

на ЦИ я- Ци или Чи – жизнената енергия, като

Об ЕДИН е НИЕ – само един от нас е достататъчно да бъде посветен и просветлен, за да пренесе Словото и то да достигне до повече хора.

Ето как в едно иначе наглед обикновено изречение, е закодиран смисълът на съществуването на всеки от нас. Сам по себе си, всеки изразствайки, да работи и за общото благо. Благо, което ще донесе просперитет на нашата нация.

Божията Про мисъл е навсякъде около нас , ако съумеем да видим с мисъл а на знаците. За това и се казва:, че „Който има очи ще види и който има уши ще чуе“. И за това трябва първо да се вглеждаме в себе си, да търсим Истината в нас самите и да я отстояваме. Защото само така ще придобием Чистотата, с която да улавяме Божието слово.

Защото То може да е невидимо за човешките ни уши, но душата ни го разпознава без по грешно.

То идва чрез Мисъл, като проявление на това Словото и когато слееш това Слово идващо чрез МИсълта, осъзнаваш силата на своят ум, на своята душа, на твоята връзка с Бога.

“ Мисля и обичам, значи съществувам“

А осъзнаеш ли тази обич и тръгнеш ли по твоят път с Любовта, която те води, то няма начин да не стигнеш там, за където си се запътил.

И не омразата е причината за всички беди , а имено липсата на Любов. И когато в нас липсва Любов ние сме прекъснали имено тази тази връзка на Съ Един е Ние то с Бога в нас и не чуваме Неговото Слово, идващо чрез Мисълта.

pollynikolovatherapy.com

Съ Творя ване – щом Бог е с мен, аз мога да Творя, защото Той ме води и напътства. Но, само ако чувам Неговото Слово и поддържам тази връзка жива, не само чрез молитви, благодарност и Любов, а и чрез

Само Съзнание– Съзнанието, че трябва да нося в себе си Любовта, за да не оставя празно място за нещо друго.

Творя – съз ДАВАМ – творя, за да дам нещо на света, да споделя това, което на мен ми е дадено чрез Съ Творението.

Защото Бог освен чрез мислите, говори и чрез нас хората имено чрез Словото.

В ДЪХ нове Ние

БОГ о в ДЪХ НОВ е НИЕ – когато Бог вдъхва в мен мисълта да излея на белият лист Словото му и четейки моите стихове, моите книги, аз ви предавам това СЛОВО. За това то докосва душите ви.

На ДАР ен – защото БОГ ми е дал ДАР -а да разпространявам Словото му и то да достига душите ви.

Карстов извор “ Живата вода“

Поезията, Поемата, които четем и Поемаме като Знание в себе си, е в Съ Звучие с Про Мисъла на Бога, чрез римите да се подпомогне човешката памет . За това и толкова бързо се наизустяват стиховете и песните. Не напразно в стиховете и песните се пише и пее за изворът, като символика на чистотата, на жаждата, на началото на буйната река от …Зна Ние и ПоЗнание и Про свещение, „да не газиш мътна вода“.

А чрез ПреХода– преминаваш от едно място на друго.

pollynikolovatherapy.com

И вървейки по този път да не спираш да разпространяваш Любовта. Както и да БлагоДариш за всички Блага, с които си Дарен и да осъзнаеш, че те са ти дадени, за да ги СпоДеляш с хората, които срещаш по твоят път.

ПЪТЯТ на Реч ен ЛЮБОВ

Автор Поли Николова