Рейки диагностика, почистване, зареждане

Целта на Рейки диагностиката  е да установи нарушения в човешката енергия и причините за тяхното възникване. Рейки Лечителят отразява енергията на тялото  в даден момент от време, идентифицира най-слабите места в тялото, предполага  на какво ниво е причината за неразположенията и дава възможност да се изготви план за помощ.

След което се преценява по- нататъшни процедури с Рейки Енергия.

Времетраене – 1ч.30 мин.
Цена – €45
Връзка на осъществяване – лично пресъствие или Skype
Плащане – по банков път или чрез пейпал при заявяване на услугата

4 дневно РЕЙКИ ЛЕЧЕНИЕ

Рейки  лечението представлява четири дневен период, в който, в определено време се подава Рейки енергия   на проблемната област, орган, тъкан или система в рамките на 30 минути.

След това четири дни се  почива, за да може тялото да работи с тази енергия и тя да въздейства за лечение. Според резултата се решава дали да се продължи с лечението, като процесът е същият –  4 дни се работи в рамките на 30 минути,  4 дни се почива.

Времетраене – 30 мин. ( 4 дни )
Цена – €80
Връзка на осъществяване – лично пресъствие или Skype
Плащане – по банков път или чрез пейпал при заявяване на услугата

Рейки лечебна терапия 3 в 1

Рейки диагностика на чакрите,почистване, енергизиране на чакрите, прилагане на  кристалотерапия + светлинна терапия за балансиране, хармонизиране и енергизиране с  медицинският уред за светлинна терапия Bioptron.

Времетраене – 2ч.
Цена – €125
Връзка на осъществяване – лично пресъствие
Плащане – по банков път или чрез пейпал при заявяване на услугата

Иницииране в нива  на Рейки енергията

Аз съм Мастер Рейки в Усуи Традиционно Рейки  и  Тибетско Рейки. Като член на Британската Рейки Асоциация и член на Международната Рейки Организация, имам правото да обучавам в първо, второ и трето – Мастерско ниво рейки, както и да издавам нужните сертификати за обучението. 

Инициацията в съответното ниво става с лично присъствие на ученика. Както и моето задължение като Рейки Мастер след инициацията е да продължавам да подпомагам ученика до завършване на трето ниво – Мастер Рейки и всеки път, когато мой ученик ме потърси за помощ.

Рейки обучение – първо ниво

Първо ниво Рейки се състои от теоретична част, в която  ви запознавам с  нейният основател, с основните принципи на Рейки, енергийната ни система и начинът да й въздействаме с космическата енергия. Както и на какво имате право и на какво не, за използването на Рейки енергия.

Следва самата инициация в първо ниво, както и материали за домашно ползване.

Групите ми са до 5 човека, за да мога да обърна внимание на всеки един индивидуално.

Времетраене – 2ч.
Цена – €125
Връзка на осъществяване – лично пресъствие
Плащане – по банков път или чрез пейпал при заявяване на услугата

Рейки обучение второ ниво

Второ ниво се изучава начинът как да помогнем  на близките си хора, както и начин на работа от разстояние. Изучават се три символа, които са необходими за това ниво.

След което следва практическа част, в която участниците тренират върху себе си и другите участници.

В края на този курс ще се почувствате уверени в това, че давате Рейки лечение на професионален стандарт.

Групите са от не повече от 5 човека, за да мога да обърна индивидуално внимание  на всеки от обучаващите се.

Времетраене – 2ч.
Цена – €150
Връзка на осъществяване – лично пресъствие
Плащане – по банков път или чрез пейпал при заявяване на услугата

Рейки обучение – трето, Мастерско ниво

В това ниво се учите как самият вие да бъдете учител, какви са вашите задължения като такъв и докъде се простират правата ви.

Въведение в символите на РЕЙКИ МАСТЕР и тяхното използване

Развиване на интуицията

Духовно развитие

Овладяване на себе си

След което следват настройки към енергията на Рейки Учителя – инициацията.

Времетраене – 2ч. и 45 мин.
Цена – €180
Връзка на осъществяване – лично пресъствие
Плащане – по банков път или чрез пейпал при заявяване на услугата

Кpисталотерапия – баланс и хармония

Всеки жив организъм включително кристалите, камъните и минералите, има вибрационна енергийна система, която подобрява благосъстоянието на организма.

Така, в зависимост от цвета си, химическия състав, атомната структура и цялостната физическа форма, кристалите излъчват вибрации, които влияят върху конкретен здравословен проблем.Целта на процедурата е да синхронизира чакрите така, че да бъде излекувано самото заболяване, а не симптомите.

Времетраене – 1ч.
Цена – €35
Връзка на осъществяване – лично присъствие
Плащане – по банков път или чрез пейпал при заявяване на услугата

Може да разгледате страницата ми във фейсбук ТУК