Третата енергия на Любовта е молитвата

Някъде в стара Русия едно езеро станало известно поради трима светци. Цялата страна се заинтересувала. Хиляди хора тръгвали и отивали при езерото да видят тези трима светци. Първосвещеникът на страната се уплашил: какво става? Той никога не бил чувал за тези „светци“, пък и те нямали сертификат от църквата; кой ги е произвел в светци? Това прави християнството – едно от най-глупавите неща – дава сертификати: „Еди-кой си е светец“. Като че ли можеш да направиш един човек светец, като му дадеш сертификат! Но хората направо пощурявали и много новини пристигали за чудеса, така че свещеникът трябвало да отиде ида види каква е ситуацията.

pollynikolovatherapy.com

Той отишъл с лодка до острова, където живеели тези трима сиромаси; те били просто бедни хора, но много щастливи – защото има само една бедност и тази бедност е сърце, което не може да обича. Те били бедни, но всъщност богати, най-богатите, които изобщо могат да се намерят. Те щастливо си седели под едно дърво, смеели се, радвали се, наслаждавали се. Като видели свещеника, те се поклонили и той попитал: –

Какво правите тук? Има слухове, че сте велики светци. Знаете ли как да се молите? – защото като ги видял тези тримата, свещеникът веднага преценил, че са напълно необразовани, малко смахнати – щастливи, но глупави. Те се спогледали и отвърнали: – Съжаляваме, господине, не знаем правилната молитва, узаконена от църквата, защото сме невежи. Но сме си създали наша молитва – домашно производство. Ако няма да се обидиш, ще ти я кажем. Свещеникът рекъл: – Добре, кажете ми що за молитва е вашата. И те казали: – Опитвали сме се и сме мислили, мислили – но ние не сме големи мислители, ние сме глупави хора, невежи селяни. Тогава се спряхме на една проста молитва. В християнството се смята, че Бог е троица, трима: Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. И ние също сме трима. Така решихме как да се молим: „Вие сте трима, ние сме трима, помилуйте ни.“ Свещеникът бил много, много ядосан, почти разярен. Той казал: – Що за глупост! Никога не сме чували подобна молитва. Прекратете я! По този начин не можете да бъдете светци. Вие сте просто глупави.

pollynikolovatherapy.com

Те паднали в нозете му и помолили: – Научи ни на истинската, на автентичната молитва. И той им казал узаконената версия на молитвата в руската православна църква. Тя била дълга, сложна: големи думи, бомбастични. Тези трима човека се споглеждали – виждало им се невъзможно, вратата към рая била затворена за тях. Те казали: -Молим те, кажи ни я още веднъж, защото е дълга, а ние сме необразовани. Той отново им казал молитвата. Те пак помолили: – Още веднъж, господине, защото ще забравим и може нещо да сгрешим. – И той отново им я казал. Те му благодарили сърдечно и той се почувствал много добре, че извършил едно добро дело – върнал тези трима глупаци в лоното на църквата.

благословия

Качил се на лодката и отплувал. Точно по средата на езерото – не могъл да повярва на очите си. Тези трима души, тези глупаци, идвали тичайки по водата! Казали му: – Почакай… още веднъж… забравихме я! Това вече било невъзможно за вярване! Свещеникът паднал в нозете им и казал: – Простете ми. Продължавайте си с вашата молитва. Разказ от Лев Толстой

polynikolovatherapy.com

Третата енергия на любовта е молитвата. Религиите, организираните църкви са я унищожили. Те са ви дали готови молитви. Молитвата е спонтанно чувство. Помнете тази история, когато се молите. Нека молитвата бъде спонтанен феномен. Ако дори и молитвата ти не може да бъде спонтанна, какво тогава може? Ако дори и по отношение на Бог трябва да ползваш конфекция, къде тогава ще бъдеш автентичен, истински и естествен? Казвай нещата, които би искал да казваш. Говори с Бога, както би говорил с един мъдър приятел. Но не внасяй формалности. Формалното взаимоотношение изобщо не е взаимоотношение. А ти си станал формален дори и с Бог? Пропускаш цялата спонтанност. Вложи любов в молитвата. Тогава можеш да говориш! Диалогът с вселената е нещо прекрасно. Ошо