Консултация за снемане на здравен статус

Консултация за снемане на здравен статус

Консултацията за снемане на здравен статус включва информация за самият пациент, след като е попълнил декларацията за поверителност, предоставена му по време на самата консултация или попълнена и върната онлайн. Следва медицинско досие, което включва какви заболявания има или е имал пациента, какви лекарства е приемал  или приема в момента, диагнози поставени му от медицинско лице.

Вижте повече тук

Консултативни диагностики и терапии

  Биоскенерът е високотехнологично електронно устройство за диагностика на здравното състояние на човешкия организъм. Теоретически основан върху квантовата медицина, Биоскенерът използва научните постижения в електронната техника, за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий. Биоскенерът интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни науки.

Квантовата диагностика с Биоскенер е индивидуален справочник на здравето, който дава пълни изследвания на организма.

Вижте повече тук

Скенар Терапия

СКЕНАР – Само Контролируем Енерго Невро Адаптивен Регулатор или вашата среща с едно електротерапевтично устройство създадено за космонавти.

Въз основа на знанията на инженерите и практическия опит на лекарите СКЕНАР бавно, но сигурно се интегрира в системата на световната медицина (сертифициран е като медицинско изделие в повече от 30 страни по света).

Вижте повече тук

Холистична Подиатрична Диагностика и терапия.

Сводовете на стъпалото се сформират около прохождането на детето /10-12 месеца/ и обикновено този период трае до 8та - 9та година, но най -динамично трае в преиода 3-6 годишна възраст. От изключителна важност е разположението и структурата на костите на стъпалото и изграждащият го мускулно - лиаментарен апрат.

Вижте повече тук

Ароматерапия

  Ароматерапията е натурален метод за лечение, превенция и поддържане на здравето познат на човечеството от хилядолетия. Ароматерапия означава “практиката на използване на растителни и етерични масла, за психическо и физическо благосъстояние”. Тя включва използването на етеричните масла, получени чрез дестилация от листата, плодовете, корените на растения, както и кората на дървета, мъхове и дори в някои случаи, животни, с цел създаване на терапевтично или емоционално чувство за благосъстояние.

Вижте повече тук

Бахова терапия

 

Терапията на д-р Бах е лечебен метод, при който в разговор – консултация в детайли се изследва емоционалното състояние на пациента и ефекта на негативните мисли и емоции върху физическото му тяло и живота му. Това е холистичен лечебен метод, разглеждащ човека като единно цяло, състоящо се от ум /мисли+ емоции/душа + физическо тяло.

Няма по-добро описание от това на самия д-р Бах.

Вижте повече тук

Фитотерапия

 

Фитотерапията е комбинацията от билки, които въздействат върху ензимните системи и задвижват оздравителния процес, след снемането на здравният статус на пациента. Този клон на медицината се опира на съвременни научни изследвания за биохимичния състав на растенията, както и за техните лечебни свойства.

Вижте повече тук

Психотерапия

Когнитивна и социална психология

Мога да ви предложа подкрепящо, съпричастно и неосъждащо пространство.

Разглеждайки нашите несъзнавани мисли, мечти и поведение, можем постепенно да развием прозрение и да спрем да повтаряме нещата, които ни пречат да бъдем всичко, което можем да бъдем.

Неразбиране и промяна на моделите на поведение, депресия, проблеми в работата и др.

Вижте повече тук

Служение чрез Божието Слово

Служението чрез МолитвоСловие е метод, с който се разкриват негативите в живота човека, на базата на болести, необясними ситуации и премеждия. Животът ни се променя тогава, когато несъзнателно или съзнателно сме допуснали външни обстоятелства, емоции, чувства, мисли да нарушат вътрешният ни мир.

Вижте повече тук

Масажни терапии

Масажни терапии

METAMERIC MASSAGE CUPPING /Myofascial decompression/ AromaTouch Technique

Вижте повече тук