Eнергията на Любовта

„Енергията, която лекува света е ЛЮБОВ“

Алберт Айнщайн
(кин 260)

Има изключително мощна сила, за която науката досега не е намерила официално обяснение. Това е сила, която включва и управлява всички останали и дори стои зад всяко явление, което действа във Вселената, което все още не е идентифицирано от нас. Тази универсална сила е ЛЮБОВТА. Когато учените търсели единна теория за Вселената, те забравили най-невидимите и мощни сили.

Любовта е Светлина, тъй като тя озарява всеки, който я дава и получава. Любовта е гравитацията, защото кара някои хора да се чувстват привлечени от други. Любовта е сила, защото тя умножава най-доброто, което имаме, и позволява на човечеството да не бъде угасено в своя сляп егоизъм.

Любовта разширява и разкрива.
За любов живееш и умираш.
Любовта е Бог и Бог е Любов.
Тази сила обяснява всичко и осмисля живота с главни букви.

Това е променливата, която пренебрегваме твърде дълго, може би защото любовта ни плаши, тъй като тя е единствената енергия във Вселената, с която хората не са се научили да се справят, както им харесва.

За да дам видимост на любовта, направих проста замяна в по-известно уравнение (от Алберт Айнщайн):
Ако вместо E = mc2 приемем, че енергията за изцеление на света може да бъде получена чрез любов, умножена по скоростта на светлината на квадрат, ще заключим, че любовта е най-мощната сила, която съществува, тъй като тя няма граници.

След провала на човечеството в използването и контрола на другите сили на Вселената, които се обърнаха срещу нас, е спешно да се храним с друг вид енергия.

Ако искаме видът ни да оцелее, ако предлагаме да намерим смисъл в живота, ако искаме да спасим света и всяко същество чувства, че го обитава, любовта е единственият и последен отговор.

Може би все още не сме готови да произведем любовна бомба, устройство, достатъчно мощно, за да унищожи цялата омраза, егоизъм и алчност, които измъчват планетата.

Всеки индивид обаче носи в себе си малък, но мощен генератор на любов, чиято енергия чака да бъде освободена.


Когато се научим да даваме и получаваме тази универсална енергия, ще видим, че любовта побеждава всичко, надхвърля всичко и може да направи всичко, защото любовта е квинтесенцията на живота.❤️