Showing 1 Result(s)

Третата енергия на Любовта е молитвата

Някъде в стара Русия едно езеро станало известно поради трима светци. Цялата страна се заинтересувала. Хиляди хора тръгвали и отивали при езерото да видят тези трима светци. Първосвещеникът на страната се уплашил: какво става? Той никога не бил чувал за тези „светци“, пък и те нямали сертификат от църквата; кой ги е произвел в светци? …