Showing 1 Result(s)

Пътят на Реч ен Любов – с мисъл а и сила та на думите – част от моя път

За силата на думите е писано много. Но, в днешнят ден, когато почитаме Свети Йоан Богослов, искам да ви припомня неговите знаменателни думи: „В началото бе Словото и Словото бе у Бога и Бог бе Словото“, защото това е и част от моят път. Едно послание, оставило дълбока следа в нас, чрез струните на душите …